Intenzivní edukačně rekondiční pobyt 2024

v Rekreačním středisku Vápenky

28.7. - 4.8.2024

Tento projekt je hlavně zaměřen mezi naše klienty žijící s HIV infekcí, dále do okruhu rodin, přátel, blízkého okolí a pracovního kolektivu, ke všem osobám, kteří jsou s informací o statusu HIV infekce u daného člověka seznámeni. Tuto cílovou skupinu nám pomohou oslovit sami pacienti, kteří mají zájem, aby jejich blízké okolí bylo informováno. Na edukaci účastníků se budou podílet odborníci, kteří zpracují své prezentace dané svoji profesí ve vztahu jejich práce s klienty a pacienty žijícími s HIV. S klienty, kteří se edukačního pobytu zúčastní, zůstáváme stále ve styku a z informací o jejich životě, psychickém a fyzickém stavu, budeme monitorovat úspěšnost pobytu, popřípadě budeme čerpat informace, které použijeme a na které se zaměříme v dalších edukačních aktivitách. Případné nedostatky a problémy našich klientů budou předány odborníkům, kteří se na jejich odstranění připraví ve svých prezentacích. Závěrem projektu proběhne jeho vyhodnocení – spokojenost s obsahem přednášek, besed, konzultací, zhodnocení lektorů, s ubytováním, se stravováním, dále co pobyt dal a co nesplnil, návrhy na zlepšení a podněty do dalších ročníků.