Red Ribbon, z.s.

Činnost spolku

1.         Hlavní činností spolku je uspokojování a ochrana zájmů, které představují účel spolku.

2.         Formami hlavní činnosti spolku je poskytování informací o dané problematice a obecně prospěšné činnosti v oblasti prevence a boje proti AIDS, jakož i v oblasti zlepšování postavení HIV pozitivních osob, zejména pak:

a)    osvětová činnost – vydávání preventivních materiálů, besedy;

b)   kooperace s jinými subjekty;

c)    aktivní účast na veřejných diskusích k problematice HIV/AIDS;

d)   soustřeďování a poskytování informací uvnitř spolku i vně;

e)   organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu účelem spolku;

f)    pořádání veřejných sbírek.

 

Výroční zpráva Red Ribbon z.s. 2023.pdf

Výroční zpráva Red Ribbon z.s. 2022.pdf 

Výroční zpráva Red Ribbon z.s. 2021.pdf