Podporuje nás

                                      
Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ
 
 
 
                                                
 

Prostředky pro realizaci svého cíle a zajištění své činnosti, jak jsou výše uvedeny, bude nadační fond získávat 
zejména z následujících zdrojů:

a) příspěvky aktivistů nadačního fondu a zřizovatele, 
b) z nadačních darů od tuzemských a zahraničních právnických a fyzických osob včetně státních institucí,
c) z příjmu z vlastní činnosti, 
d) příjmy plynoucí z hospodaření s majetkem nadačního fondu,
e) granty a dotace od tuzemských i zahraničních subjektů,
f) výnosy z veřejných sbírek, loterií, tombol, aukcí, kulturních, společenských, sportovních, odborných, vzdělávacích a obdobných akcí pořádaných v souladu s platnými právními předpisy.

č.provozního účtu:       2900560002/2010

IBAN:                           CZ0820100000002900560002

SWIFT/BIC:                  FIOBCZPPXXX

 

č. sbírkového účtu:        2000560007/2010

IBAN:                            CZ5920100000002000560007

SWIFT/BIC:                   FIOBCZPPXXX

vedený u:  Fio banka, a.s., Čs. Armády 785/22, 160 00 Praha 6