Věřejná sbírka

Red Ribbon o.s. vyhlásilo veřejnou sbírku:

Veřejná sbírka na pomoc HIV pozitivním lidem a na prevenci a boj proti AIDS. 

Magistrát hlavního města Prahy udělil povolení uskutečnit veřejnou sbírku pod číslem jednacím S-MHMP/1552541/2013 s platností od 18.1.2014 na dobu neurčitou. Hlavním účelem sbírky je pomoc HIV pozitivním lidem žijícím v ČR, zároveň je sbírka určená také na prevenci a boj proti AIDS. Sbírka se provozuje na území celé České republiky a to shromažďováním finančních prostředků na zvláštní sbírkový bankovní účet 2000510640/2010 vedený ve Fio banka, a.s., dále prodejem předmětů, pokladničkami a dárcovskými textovými zprávami.  

Finanční prostředky budou použity na zajištění aktivit a provozu Red Ribbon, o.s., přímé pomoci lidem infikovaným HIV, zajištění prevence a boje proti AIDS v České republice.