Red Ribbon, o.s.

Red Ribbon, o.s. plní funkci iniciativního a poradního orgánu, který spolupracuje s vládními a nevládními organizacemi při zlepšování životních podmínek HIV pozitivních a AIDS nemocných občanů a dále pracuje v prevenci a v boji proti AIDS.

  1. Předmětem činnosti Red Ribbon, o.s. je přímá pomoc osobám infikovaným HIV a postiženým onemocněním AIDS  a dále prevence a boj proti AIDS.
  2. Red Ribbon, o.s. navrhuje vládním institucím potřebná legislativní či jiná opatření ve prospěch HIV pozitivních a nemocných AIDS a posuzuje návrhy opatření týkající se životních podmínek osob žijících s infekcí HIV zpracované jinými orgány či institucemi. Prosazuje konkrétní právo a zájmy HIV pozitivních a nemocných AIDS a bojuje proti projevům jejich diskriminace a stigmatizace.
  3. Podílí se na činnosti a spolupracuje při realizaci Národního programu boje proti AIDS.
  4. Spolupracuje se zahraničními organizacemi při řešení mezinárodních otázek prevence boje proti AIDS.
  5. Podílí se na prevenci a osvětě ve všech skupinách obyvatelstva České republiky.
  6. Důraz je kladen především na oblast sociální a společenskou, kde se nejvíce projevují důsledky HIV infekce a onemocnění AIDS.
  7. Podílí se na výměně informací mezi vládními a nevládními organizacemi zabývajícími se problematikou HIV/AIDS a všech zdravotně postižených a to v návaznosti na přímou spolupráci s odbornými pracovišti.
  8. Provádí odbornou činnost: organizuje a realizuje vzdělávací programy pro pracovníky pomáhajících profesí, pedagogy, pracovníky vězeňské služby, policisty, zdravotníky, zaměstnance veřejné správy a dalších profesí.
  9. Provádí ediční činnost, vydává informační a preventivní materiály týkající se problematiky HIV/AIDS.