STATISTIKY

Vážení přátelé, 

 

graficky zpracované Statistiky problematiky HIV/AIDS v České republice a to k 31. srpnu 2017 (data jsou čerpána z údajů Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS ve Státním zdravotním ústavu v Praze).

Česká republika vykazuje k 31. srpnu 2017 celkem 3.087 HIV pozitivních osob (2.651 mužů, 436 žen), z tohoto počtu již u 573 osob (468 mužů, 105 žen) propuklo onemocnění AIDS a tomuto onemocnění již podlehlo 273 osob (222 mužů, 51 žen).

V měsíci srpnu 2017 bylo diagnostikováno celkem 29 nových případů HIV infekce (26 mužů, 3 ženy). Z toho bylo 20 gayů/mužů mající sex s muži; 1 muž a 2 ženy; u 5 mužů a 1 ženy se hledá zdroj infekce. V tomto měsíci byly zaznamenány 2 nové případy poslední fáze HIV infekce, tedy onemocnění AIDS, a 1 pacient na toto onemocnění zemřel.

Z pohledu věkových skupin nově diagnostikovaných případů za srpen 2017 přibyli ve věkových skupinách: 20-24 let 2 muži; 25-29 let 6 mužů a 1 žena; 30-34 let 7 mužů a 1 žena; 35-39 let 5 mužů a 1 žena; 40-49 let 5 mužů; 50-59 let 1 muž.

Nové případy HIV infekce za měsíc srpen 2017 spadají do následujících krajů: Praha 12; Středočeský kraj 3; Jihočeský kraj 1; Ústecký kraj 6; Liberecký kraj 1; Královéhradecký kraj 1; Pardubický kraj 1; Jihomoravský kraj 3; Zlínský kraj 1.

Za osm měsíců roku 2017 má Česká republika celkem 181 diagnostikovaných případů HIV infekce.

Stále ještě čekáme na data, která podtrhnou naše chování za prázdninové měsíce. Veškerá rizika přenosu HIV z letních měsíců červenec a srpen se dají spolehlivě otestovat až za 2-3 měsíce, to znamená v měsíci říjnu a listopad.

Pokud řešíte problém kam zajít na testy na HIV infekci, tak vám nabízíme bezplatné a anonymní ověření vašeho zdravotního stavu v rámci každoročně probíhajícího Evropského týdne testování HIV, který se koná po celé Evropě a to v termínu 17. -  24. listopadu 2017. Bližší informace o ordinačních hodinách naší AIDS poradny spojené s krevním odběrem z plné krve naleznete na webových stránkách www.redribbon.cz . Odebrané vzorky vyšetří Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS ve Státním zdravotním ústavu v Praze – nejedná se o rychlotest provedený z odběru krve z prstu. Naše organizace, vzhledem ke státnímu svátku 17. listopadu 2017, bude provádět odběry pouze ve dnech 20. – 24. listopadu 2017 (pondělí – pátek) v areálu Státního zdravotního ústavu v Praze, Šrobárova 48, Praha 10, budova č. 3., 1. patro.

Je potřeba si stále připomínat, že včasným diagnostikováním HIV infekce v těle mají odborní lékaři v AIDS centrech větší možnost s HIV úspěšně bojovat a předejít tak vzniku onemocnění AIDS.

 

Miroslav Hlavatý

výkonný ředitel 

Red Ribbon, z.s. 

poradenství, prevence a boj proti AIDS